ĐÁNH GIÁ

Giá

Chọn khoảng giá

-
OK

Thực phẩm

Bắp nếp yuukifarm

 

Nhà cung cấp : Binh Dinh Farm Chứng nhận :  VietGap Số lô sản phẩm : xxxx-xxx Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ

Bắp nếp yuukifarm

 
Liên hệ
Liên hệ

Bắp nếp yuukifarm

 

Đậu đen yuukifarm

 

Nhà cung cấp : Binh Dinh Farm Chứng nhận :  VietGap Số lô sản phẩm : xxxx-xxx Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ

Đậu đen yuukifarm

 
Liên hệ
Liên hệ

Đậu đen yuukifarm

 

Đậu xanh yuukifarm

 

Nhà cung cấp : Binh Dinh Farm Chứng nhận :  VietGap Số lô sản phẩm : xxxx-xxx Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ

Đậu xanh yuukifarm

 
Liên hệ
Liên hệ

Đậu xanh yuukifarm

 

Cà rốt yuukifarm

 

Nhà cung cấp : Binh Dinh Farm Chứng nhận :  VietGap Số lô sản phẩm : xxxx-xxx Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ

Cà rốt yuukifarm

 
Liên hệ
Liên hệ

Cà rốt yuukifarm

 

Củ cải trắng yuukifarm

 

Nhà cung cấp : Yuuki Farm Chứng nhận :  VietGap Số lô sản phẩm : xxxx-xxx Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ

Củ dền yuukifarm

 

Nhà cung cấp : Binh Dinh Farm Chứng nhận :  VietGap Số lô sản phẩm : xxxx-xxx Xuất xứ : Việt Nam

Liên hệ

Củ dền yuukifarm

 
Liên hệ
Liên hệ

Củ dền yuukifarm