Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất tài khoản

1. Đăng ký

Bước 1: Mở trình duyệt và nhập vào địa chỉ sau: https://etrade.vn

Bước 2: Đăng ký tài khoản                                                    

 

 1. Chọn chức năng "Đăng ký" góc trái trên cùng.
 2. Nhập thông tin cá nhân.
 3. Xác nhận.
 4. Chọn “Đăng ký”.

Sau khi đăng ký màn hình sẽ hiển thị và gửi email xác nhận. Bạn cần truy cập vào email và click vào link URL để kích hoạt tài khoản.

2. Đăng nhập

Bước 1: Mở trình duyệt và nhập vào địa chỉ sau: https://etrade.vn

Bước 2: Nhập thông tin tên đăng nhập và mật khẩu.

Bước 3: Chọn nút “Đăng nhập” để đăng nhập.

3. Đăng xuất

Nhấp chuột vào nút “Tên đã đăng nhập” sau đó chọn “Đăng xuất” để đăng xuất khỏi hệ thống

 

 

Tìm kiếm, mua hàng, quản lý đơn hàng và các chức năng khác

1. Tìm kiếm

Nhập từ khoá để tìm sản phẩm.

2. Mua hàng

Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua và click vào để xem chi tiết.

 

Bước 2: Chọn số lượng, chú thích (nếu có) sau đó chọn "Đặt mua", B3. Liên hệ ngay với người bán khi cần thiết, B4. Xem thông tin chi tiết Nhà cung cấp. B5. Xem gian hàng của nhà cung cấp.

Bước 3:  Quản lý giỏ hàng

Bước 3b:  Tiếp tục nhập thông tin giao hàng và phương thức thanh toán.

Bước 4: Xem lại danh sách đơn hàng và quản lý các thông tin khác

 

 

Trợ giúp tìm thông tin nhà cung cấp

Trợ giúp tìm thông tin nhà cung cấp

Trợ giúp về xử lý các tranh chấp

Trợ giúp về xử lý các tranh chấp

Trợ giúp về việc kiểm hàng và vận chuyển

Trợ giúp về việc kiểm hàng và vận chuyển

Trợ giúp về việc đặt hàng và thanh toán

Trợ giúp về việc đặt hàng và thanh toán

Trợ giúp việc liên hệ với nhà cung cấp

Trợ giúp việc liên hệ với nhà cung cấp

Trợ giúp khác

Trợ giúp khác

Đăng ký trên cổng thông tin Doanh nghiệp etrade.VN

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRÊN CỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP etrade.VN

 

1. Chọn "Nhà cung cấp

 

Chọn "Đăng ký Cửa hàng

2. Nhập thông tin Doanh nghiệp

3. Nhận email xác nhận, click vào link xác nhận. Hệ thống gửi email thông tin quản trị vào email và hướng vào hệ thống quản trị của Nhà cung cấp

4. Check mail nhận thông tin quản lý  Nhà cung cấp trên eTrade.vn.

 

5. Truy cập vào màn hình quản lý của Nhà cung cấp

6. Nhà cung cấp điền thông tin và đăng nhập vào chuyên trang quản trị của mình.

Đăng nhập & đăng xuất trang quản trị Doanh nghiệp

1. Đăng nhập:

Bước 1: Mở trình duyệt và nhập vào địa chỉ sau: https://trade.etrade.vn

Bước 2: Nhập thông tin tên đăng nhập và mật khẩu sau đó bấm nút “Đăng nhập”.

2. Đăng xuất

Nhấp trái chuột vào nút tên người đăng ký sau đó chọn “Thoát” như ô màu đỏ ở hình dưới để đăng xuất khỏi hệ thống

Cấu hình thông tin Doanh nghiệp

Bước 1: Chọn mục “Cấu hình”

Bước 2: Chọn vào mục “Cấu hình cửa hàng”

Bước 3: Nhập thông tin chung, địa chỉ cửa hàng, thiết lập seo.

Bước 4: Sau khi hoàn tất thì nhấp vào ô “Lưu”.

Cấu hình vận chuyển & thanh toán

Cấu hình vận chuyển

Bước 1: Chọn vào mục “Cấu hình vận chuyển”

Bước 2: Chọn vào ô “Thêm mới phí vận chuyển”

Bước 3: Điền thông  tin sau đó nhấp “Lưu

 

Cấu hình thanh toán

Bước 1: Chọn vào mục “Cấu hình cửa hàng”

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán

Bước 3: Điền thông  tin sau đó nhấp “Lưu”

Quản lý danh mục sản phẩm & Sản phẩm, đăng sản phẩm lên Cổng

Quản lý danh mục sản phẩm

Bước 1: Chọn vào mục “Sản phẩm”.

Bước 2: Chọn vào ô “Danh mục sản phẩm”

Bước 3: Thêm mới danh mục sản phẩm.

Chọn ô “Thêm

Sau đó nhập thông tin

 1. Nhập tên danh mục.
 2. Tóm tắt.
 3. Nhấp vào ô “công khai”.

Bước 4: Nhấp vào “Lưu”.

 

Quản lý sản phẩm

Bước 1: Chọn vào mục “Sản phẩm”.

Bước 2: Chọn vào ô “Sản phẩm

Bước 3: Thêm mới sản phẩm.

Chọn ô “Thêm

Sau đó nhập thông tin

 1. Nhập mã sản phẩm.
 2. Nhập tên sản phẩm.
 3. Nhập mô tả ngắn.
 4. Nhập thông tin chi tiết
 5. Nhập bảng giá.
 6. Tải hình ảnh.
 7. Nhập thẻ Meta title.
 8. Nhập thẻ Meta Keywords.
 9. Nhập thẻ Meta Description.
 10. Nhập bài viết đánh giá.
 11. Nhấp vào ô “công khai”.
 12. Chọn danh mục.
 13. Nhấp vào “Lưu”.

Đăng sản phẩm lên cổng thông tin

Bước 1: chọn vào ô “Đăng”.

Bước 2: Chọn các thông tin để đăng sản phẩm lên cổng thông tin

 1. Chọn đăng sản phẩm thường hay vip
 2. Chọn số ngày
 3. Chọn danh mục sàn
 4. Lưu

Bước 2: Xem kết quả

 

Quản lý đơn hàng

Bước 1: Chọn mục đơn hàng.

Bước 2: chọn vào số đơn hàng để xem thông tin chi tiết và cập nhật thông tin đơn hàng

(1) Chọn vào để xem thông tin chi tiết và chỉnh sửa

(2) Chọn vào để xem tại màn hình thông tin chi tiết

(3) Chọn vào để in đơn hàng