Miến ngũ sắc

Liên hệ

p03

Phân phối

 Cơ sở sản xuất Miến Loan Hảo

Địa chỉ: Thôn Hiền Lương, Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Cơ sở sản xuất Miến Loan Hảo

Truy cập gian hàng